den 15 april 2008

2 - 0 till Dagen

Elisabeth Sandlund skriver i Dagen i dag om påhoppet från den andra kristna dagstidningen i Sverige, Världen idag. (se här, här och här) Elisabeth förklarar på ett klart och tydligt sätt skillnaden mellan de båda tidningarna. Hon är knivskarp angående Dagens tydligt kristna grund, men hon skriver också:

"Vi vill våga visa att världen inte är svart och vit utan full av nyanser, att det som vid första ögonkastet verkar enkelt och självklart kan vara komplicerat och mångfacetterat. Vi vill ha modet att låta även dem som inte tycker som vi komma till tals med sina bästa argument."
Jag har följt Dagen under en hel del år och som jag ser det blir den bara bättre och bättre. Jag har också följt Världen idag och jag kan konstatera att även om den tidningen har sina förtjänster så saknas i stort sett helt Dagens nyanserade öppna och modiga perspektiv. Man skulle kunna säga att dessa båda tidningar representerar två sätt att se på världen. Dagen har ett synsätt där man inte räds att ställa frågor medan ViD hellre vill komma med färdiga svar. Dagen är inte rädd för att problematisera medan ViD istället söker att förenkla och tillrättalägga.

En sak som gjort ViD chefredaktör mäkta förvånad och upprörd är att Dagen släppt fram kritiska röster angående den planerade Jesusmanifestationen den 3 maj. För ViD är en sån sak självklart inget att problematisera. Klart vi ska manifestera Jesus med både banderoller och plakat!
Men det är många, mig inberäknad, som stöder detta men samtidigt undrar: Är det här verkligen det bästa sättet att visa vad kristen tro handlar om i en efterkristen tid? Tror vi att själva tanken på ett "kristet" land är så värst bra egentligen? Kan ett land förresten vara kristet? Hur ser det ut? Hur har det sett ut i historien? Finns det andra sätt att manifestera Jesus?

För Dagen är det självklart att ha frågan öppen även om man stöder och är med och arrangerar evenemanget. För ViD är sådana frågor omöjliga, ja rent av obegripliga.
För mig är det klart att ViD står med båda fötterna i ett modernistiskt kristet tänkande. Dagen är å andra sidan modig nog att röra sig framåt i det efterkristna, postmoderna samhälle som vi faktiskt lever i. Dagen gör det med en tydlig förankring i den kristna tron, men med en öppen och klar blick mot omvärlden. Det känns mer spännande tycker jag!

5 kommentarer:

Emil Gillsberg sa...

Kanon Joachim!

Jag tror jag skall börja följa din blogg lite mer nogrannt. Du har ju lika kloka tankar här som när man möter dig personligen :)

David Johansson sa...

Jag menar att den här typen av diskussion aktualiserar hur vi som Kristna ser på omgivningen och kulturen och hur vi relaterar till den. Richard Niebuhr's eminenta bok "Christ and Culture"är att rekommendera! Han använder sig av en intressant typologi för att beskriva relationen. Bland frikyrkliga är ju just "Christ against culture" typen det vanliga sättet att se på kulturen. Dualistisk, svart-vit, negativ till det mesta(dock viktigt i nämnda fall)avskärmande och ett avståndstagande. För min egen del så tilltalar mer typen "Christ above Culture". Det är ett helt annat sätt att se på omvärlden och kulturen och relatera till den. Kulturen är viktig och har många goda ting eftersom det är en del av Guds goda skapelse. Därför är det viktigt med en förnuftig dialog. Kristus,som föddes själv in i en speciell kultur,står över kulturen.Här är Katolska kyrkan tex ett bra och föredömligt exempel.(jag är dock inte katolik).

Anonym sa...

Det bråkas bland "fromma rätttroende" kristna. Sandlund känner sig påhoppad och försvarar sig harmset.. När Dagen och Sandlund försvarar Åke Greens lika publika smutskastning av homosexuella människor så var det inte läge att tänka på de offentligt bespottade precis. Då försvarades den sortens "religiösa tolkningar" med emfas och hänvisningar till "rätt tro" och religionsfriheten. Nu har Sandberg själv fått smaka den sortens bittra kärleksbringande medicin och hon verkar inte direkt nöjd. Surt sa räven.. Man kan bara hoppas att Sandlund här lär sig nåt.. utanför bibeltolkningarna.. och öppnar ögonen..

Walle sa...

Håller helt med dig - 2-0 till dagen!

Joachim Elsander sa...

Emil: Välkommen hit! Vi måste träffas någon gång!

David: "Christ against culture" eller "Christ above Culture". Lysande!

Anonym: Ähumm. Sandlund, Sandberg? Hänger inte riktigt med.

Walle: Välkommen hit! Yes 2 - 0 till Dagen, definitivt! Allt Gott!