den 10 december 2007

Nykterhet bättre än HighTech!

En av huvudnyheterna i SvD är att vägverket vill se över möjligheten att få lägre försäkringspremie om man installerar en GPS i bilen som rapporterar farten vid en olycka. Detta föranleder följande synpunkt från min sida. Startlås med alkoholtest, GPS:er, fartkameror och liknande HighTech lösningar har sin plats för att hindra olyckor.

Men jag vill uppmärksamma att det denna vecka är den internationella nykterhetskontrollveckan. Här har vi kanske det viktigaste trafiksäkerhetsarbetet. Det står utom tvivel att alkoholen står för en otäckt stor del av alla trafikolyckor. Menar vägverket allvar med 0-vision och liknande måste man ta itu med detta. Det finns faktiskt människor i det här landet som frivilligt är nykterister, jag är en av dem. Jag vet att de allra flesta som brukar alkohol aldrig skulle sätta sig bakom ratten berusade, men allt för många gör det. Borde det inte därför vara rimligt att vi som valt en nykter livstil får en lägre premie?

Uppdaterad 4/1-08 Dagen skriver om alkohol i trafiken här.

0 kommentarer: