den 18 december 2007

The fall of the health and wealth gospel?

Nu brakar det betänkligt inom trosrörelsen. I centrum står ett av de största "trosbyggena" i amerikans kyrkohistoria: Oral Roberts University.
I dess närhet tycks de flesta av trosrörelsens stora namn finnas: Kenneth Copeland, Benny Hinn, Creflo Dollar, mm och även vår egen Ulf Ekman.

Oral Roberts son Richard har nyligen fått lämna sin befattning som ledare efter tvivelaktig moral på det ekonomiska området. Sen har vi senator Chuck Grassley förfrågan angående några av de största TV-evangelisternas ekonomi, i stort sett samma personer som finns med i ORU:s styrelse. (se mer här och här). Det är uppenbart att denna kristendomstolkning nått vägs ände.

Jag tror också den svenska grenen av trosrörelsen med Ulf Ekman och Livets Ord i spetsen på något sätt måste göra upp med hela "framgångsteologi kapitlet". Ulf är ju direkt involverad i ORU. Jag hoppas att Världen i dag vågar ta i tu med den här frågan på ett konstruktivt sätt (hittills har jag bara hittat en notis om det på nätet) . En önskan är också att Livets Ords teologiska tidskrift Keryx vågar se igenom och analysera just framgångsteologin, även om den är en del av den egna historien.

4 kommentarer:

Haggaj sa...

Joachim,
Även jag börja ana en spricka i den tidigare så putsade muren. Det tomrum som trosrörelsen fyllde på 80-talet existerar inte på samma sätt längre. Idag finns flera av de positiva inslagen de stod för även inom EFK, pingst och andra samfund. Från att vara lite rebelliska mot rigida kyrkor är de själva idag de rigida som kämpar emot nytt. Trosväckelsen blev en av de minsta och kortvarigaste väckelser vi haft i vårt land.

Joachim Elsander sa...

Var det över huvud taget en väckelse?

Behövde vi verkligen alla dessa församlingar med anspråksfulla namn (gärna nått med seger eller center, liv och kraft som poppade upp som svampar ur marken för 15 - 20 år sedan? De orsakade massor med sår och splittring och allt för få utvecklades till friska och stabila gemenskaper. Några gjorde det, tack gode Gud, men kanske mer trots än tack vare "trosväckelsen".

Är jag för orättvis nu?

Haggaj sa...

Joachim,
Njaea! De utvecklade iofs en lovsångskultur som kanske inte hittat innanför segertonerna i pingstkyrkan annars. Och vi får inte glömma att de läst Bibeln på dessa ställen. Något man helt missat inom t.ex. pingst.

Joachim Elsander sa...

OK, du har rätt, de betydde en hel del för lovsången (även om det finns diken här också.) Vineyardrörelsen har också betytt mycket här.