den 26 december 2007

Bön i juletid

Bön i juletid

En enda sak vill jag be om,
när julen tänder sitt ljus -
inte om stämning och julfrid
och orglars mäktiga brus.

Inte om kostbara gåvor
och festliga, dignande bord,
inte om vänners gamman
och sövande, fromma ord.

En enda sak vill jag be om
på Betlehemsstjärnans fest:
Att Barnet, som allting förvandlar
må bli mitt hjärtas gäst.

Slå sönder den trevna idyllen,
min julkortsbeskedliga jul,
du man, som föddes i smärta
i fattigdomens skjul!

Jag önskar bara få känna
vid ottesångsklockornas slag
att Kristus har vänt mitt mörker
i strålande juledag.

Nils Bolander

0 kommentarer: